FRI LEVERANS FRÅN 549 kr KÖP !

Sign Up

Sign up to our newsletter and receive 10% off your first order!

[mc4wp_form id=”145″] (Replace ”145” with your form id).

Newsletter setup documentation

Villkor och bestämmelser 

Översikt

Den här webbplatsen drivs av [store_name]. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till [store_name], inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från den till dig som användare, förutsatt att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka den här webbplatsen och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår ”tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”villkor”, ”villkor”), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som det finns en hyperlänk till. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs igenom dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa försäljnings- och användningsvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal bör du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa villkor för försäljning och användning betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor för försäljning och användning.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik i framtiden kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användningsvillkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att eventuella ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger på Wordpress. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

Artikel 1 – Villkor för användning av vår webbutik

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, din delstat eller din provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda denna webbplats.

Användning av våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål är förbjuden, och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar (trojaner), virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje brott mot dessa villkor kommer att leda till att dina tjänster omedelbart avslutas.

Artikel 2 – Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon person tillgång till tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att detta innebär (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten eller användningen av Tjänsten, eller någon åtkomst till Tjänsten eller kontakt på den webbplats genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga och skriftliga tillstånd i förväg.

De rubriker som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.

Artikel 3 – informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på det innehåll som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss tidigare information. Denna tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Artikel 4 – Ändringar av tjänsten och priserna

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten och/eller beställningen (och alla delar eller innehåll i tjänsten) utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar, avbrott eller upphörande av tjänsten och/eller beställningen.

Artikel 4.1 – Inventarier och tillgänglighet

Observera att på grund av den stora efterfrågan och den dagliga uppdateringen av systemet kan det hända att en produkt som anges som bristvara inte finns tillgänglig när den läggs till i kundvagnen. Vi rekommenderar därför att du väljer en ersättningsvara.

Artikel 5 – Produkter eller tjänster (i förekommande fall)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Avsnitt 6 – Korrekthet i fakturerings- och kontoinformationen

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar en beställning eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning kan verka komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

Artikel 7 – Frivilliga verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som härrör från eller är relaterat till användningen av sådana valfria verktyg från tredje part.

Om du använder något av de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och eget gottfinnande, och du bör ta del av de villkor enligt vilka sådana verktyg erbjuds av den eller de tillämpliga tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

Artikel 8 – Länkar till tredje part

En del av det innehåll, de produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på dessa webbplatser, och vi garanterar inte och tar inget ansvar för innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från sådana webbplatser från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med dessa webbplatser från tredje part. Läs tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om dessa tredje parters produkter bör lämnas in till de berörda tredje parterna själva.

Artikel 9 – Kommentarer, förslag och andra förslag från användarna

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (t.ex. för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt kallade ”kommentarer”), ger du oss den obegränsade rätten att alltid redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för alla kommentarer, (2) betala ersättning till någon för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, förtalande, ärekränkande, stötande eller obscent material och inte heller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om dina kommentarers ursprung. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du lägger upp och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du lägger upp eller som någon annan tredje part lägger upp.

Avsnitt 10 – Personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter i vår butik regleras detta av vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.

Artikel 11 – Fel, oriktigheter och utelämnanden

Det kan förekomma tillfällen då information på vår webbplats eller Tjänsten kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar, om någon information på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget definierat uppdaterings- eller uppdateringsdatum i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats ska användas som grund för att dra slutsatsen att informationen i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 12 – Förbjudna användningsområden

Utöver de förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter, (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, såra, smutskasta, förtala, förtala, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) skicka in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon associerad, orelaterad webbplats eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter (i) för att skicka skräppost, phishing, kapa, avpressa information, bläddra, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs), (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.

Artikel 13 – Undantag från garantier och ansvarsbegränsning

Vi lämnar ingen garanti eller utfästelse om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort Tjänsten för obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och i befintligt skick för din användning utan någon form av representation, garanti eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

[store_name], våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska inte vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (även vårdslöshet), avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon tjänst eller produkt från Tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att sådana anspråk kan uppstå. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas i den högsta utsträckning som lagen tillåter.

Artikel 14 – Ersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla [store_name], våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa villkor eller dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.

Artikel 15 – Uppdelningsbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor för försäljning och användning anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för försäljning och användning, utan att detta påverkar giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Artikel 16 – Uppsägning

De skyldigheter och ansvar som parterna har åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller tills de sägs upp. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi efter eget gottfinnande fastställer att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig och du förblir ansvarig för alla belopp som är skyldiga fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller delar av dem).

Artikel 17 – Hela avtalet

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa försäljnings- och användningsvillkor ska inte tolkas till den skrivande partens nackdel.

Artikel 18 – Tillämplig lag

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med Paris, Frankrike.

Artikel 19 – Ändringar av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren

Du kan när som helst se den senaste versionen av försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att du har publicerat ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor innebär det att du godkänner ändringarna.

Artikel 20 – Kontaktuppgifter

Frågor om villkoren för försäljning och användning ska skickas till oss på ko******@cx*********.com.

Artikel 21 – Krav och leveranser

1. Paket som är märkt som levererat men inte mottaget : I många fall är det möjligt att återfå ett felaktigt levererat paket. Här är de rekommendationer vi kan ge dig för att kunna lokalisera din försändelse:

  • Ha ditt spårningsnummer redo.
  • Kontakta det rederi eller den postoperatör som ansvarar för din försändelse och informera dem om situationen.

2. Om du har oturen att ha ett paket som levererats men inte mottagits kan det bero på följande orsaker:

* Ditt paket har felaktigt tagits emot av en annan person på grund av att avsändaren har angett en felaktig eller oläslig adress.

* Din granne eller familjemedlem har tagit emot paketet åt dig och glömt att informera dig.

* Ibland kan ett paket som inte har mottagits markeras som levererat redan innan det anländer.

* Paketet lämnades i närheten av ditt hem (butik, kiosk, postkontor, reläpunkt).

* Tekniskt fel i transportföretagets spårningssystem.

* Om transportörens sökning efter ditt paket misslyckas kommer paketet att förklaras förlorat. Förbered en reklamation för ett paket som inte levererats för att få tillbaka dina pengar. Det kan ta 2-4 veckor att behandla ditt krav, beroende på transportföretaget.

3. För att få ersättning från transportföretaget måste du lämna in en formell begäran. Kontakta logistikleverantörens kundtjänst. När transportföretaget har analyserat ditt ärende och bedömt beloppet för det förlorade paketet kommer du att informeras om deras beslut. Om situationen beror på transportföretagets fel kommer vi att återbetala din beställning. Om leveransfelet däremot beror på kunden, t.ex. om det rör sig om en felaktig leveransadress, kommer kunden inte att få någon återbetalning.

4. Vägran att ta emot förpackningar

4.1. Ersättning

Om du vägrar att leverera efter en återkallelse kommer returkostnaderna att betalas av dig och dras automatiskt av från din återbetalning, även om de ursprungliga fraktkostnaderna erbjöds. Din återbetalning kommer att vara effektiv efter mottagandet av artikeln i handlarens lager och efter kontroll av dess allmänna skick. Om paketet vägras, om transportören inte kan returnera paketet eller om du inte kan bevisa att paketet har returnerats: en avgift på 25 % av produktpriset kommer att dras av från din återbetalning. Vid vägran är det din skyldighet att meddela oss returens spårningsnummer, vi har inte automatiskt tillgång till det.

4.2 Återbetalning av moms: Tull- och momsavgifter återbetalas inte om paketet dras tillbaka eller vägras.

5. Bristfällig eller skadad förpackning

5.1. Felet ska finnas på produkten, inte på förpackningen. Felet måste äventyra produktens kvalitet, eller så får användningen av produkten inte anses vara ett fall för återkallelse.

5.2. Om expertisen bekräftar att det rör sig om ett tillverkningsfel får handlaren enligt bestämmelserna föredra att reparera eller byta ut din produkt även om du begär återbetalning. Om handlaren inte kan utföra någon av de två första åtgärderna ska han betala tillbaka ditt köp. Om du vill ha pengarna tillbaka har handlaren rätt att betrakta din begäran som en ångerrätt och returen debiteras kunden.

6. En rabatt kommer att tillämpas om produkten visar tecken på användning. Vid återkallelse förbehåller vi oss rätten att rabattera en del av återbetalningen i proportion till skadan.

7. Du har 45 dagar på dig att meddela oss att du inte har fått din beställning, utan klagomål från dig inom denna period anses beställningen vara levererad.

8. Förfarande för adressändring om kunden meddelar fel adress. Om du efter att ha gjort din beställning inser att det finns ett fel i leveransadressen ska du meddela oss detta inom 24 timmar efter att beställningen har slutförts. Om detta förfarande inte följs kan det hända att vi inte kan ändra leveransadressen. En felaktig leveransadress kan förhindra leverans eller orsaka leverans till en annan plats än den önskade. Vi är inte ansvariga i detta fall.

Gratis levering

Vanaf 50€ aankoop

Tevredenheid of uw geld terug

14 dagen terugtrekkingsperiode

100% Veilige Betaling

iDEAL, Bancontact, Kredietkaart, PayPal