FRI LEVERANS FRÅN 549 kr KÖP !

Sign Up

Sign up to our newsletter and receive 10% off your first order!

[mc4wp_form id=”145″] (Replace ”145” with your form id).

Newsletter setup documentation

Rättsligt meddelande

Ansvarig för offentliggörandet: [store_name]

Registreringsnummer: 837 818 673 00019

Avenue des Champs-Elysées

Paris, 75008, Frankrike

För all information som rör driften av webbplatsen, vänligen kontakta: ko******@cx*********.com

Villkor

Genom att använda denna webbplats bekräftar besökaren att han eller hon har haft möjlighet att läsa dessa användarvillkor och de allmänna försäljningsvillkoren.

[store_name] gör allt för att i bästa möjliga mån se till att den information som publiceras på denna webbplats är korrekt och uppdaterad, och förbehåller sig rätten att korrigera innehållet när som helst och utan förvarning. [store_name] kan dock inte garantera riktigheten, precisionen eller fullständigheten av den information som görs tillgänglig på denna webbplats. [store_name] avstår därför från allt ansvar för: -avbrott på webbplatsen -förekomst av buggar.

För eventuella felaktigheter eller utelämnanden i den information som finns tillgänglig på webbplatsen.

För skador som uppstår till följd av en tredje parts bedrägliga intrång som har lett till en ändring av den information som finns tillgänglig på webbplatsen. Och mer allmänt för alla direkta och indirekta skador, oavsett orsak, ursprung, natur eller konsekvens, och detta inkluderar särskilt kostnader som kan uppstå på grund av förvärv av varor som erbjuds på webbplatsen, förlust av vinst, kunder, data eller annan förlust av immateriella tillgångar som kan uppstå på grund av att vem som helst får tillgång till webbplatsen, att det är omöjligt att nå den eller att någon information som kommer direkt eller indirekt från den sistnämnda informationen får krediteras.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra Internetkällor. I den mån [store_name] inte kan kontrollera dessa externa webbplatser och källor kan [store_name] inte hållas ansvarig för tillgängligheten på dessa externa webbplatser och källor, och kan inte hållas ansvarig för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som är tillgängligt på eller från dessa externa webbplatser eller källor. Dessutom kan [store_name] inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster, bevisade eller påstådda, som följer av eller har samband med användningen eller med det faktum att man har litat på innehållet, varorna eller tjänsterna som finns på dessa externa webbplatser eller källor.

Rätt till äganderätt

Webbplatsen och all programvara som används i samband med den kan innehålla konfidentiell information som skyddas av gällande immaterialrätt eller annan lag. Om inget annat anges är de immateriella rättigheterna till de dokument som finns på webbplatsen och alla delar som skapats för denna webbplats exklusivt ägda av [store_name], som inte beviljar någon licens eller någon annan rättighet än rätten att konsultera webbplatsen. Särskilt de varumärken och andra immateriella rättigheter som nämns på webbplatsen tillhör de berörda enheterna i [store_name]. Reproduktion av alla dokument som publiceras på webbplatsen är endast tillåten i det exklusiva syftet att informera för personligt och privat bruk, och all reproduktion och all användning av kopior som gjorts för andra ändamål är uttryckligen förbjuden. Det är också förbjudet att kopiera, modifiera, skapa ett avledt verk, göra reverse engineering eller på annat sätt försöka hitta källkoden (utom i enlighet med vad som föreskrivs i lag), sälja, överlåta, underlicensiera eller på något sätt överlåta några rättigheter till programvaran. På samma sätt är det också förbjudet att ändra programvaran eller att använda ändrade versioner av programvaran och i synnerhet (utan att denna uppräkning är begränsande) i syfte att få obehörig tillgång till tjänsten och att få tillgång till webbplatsen på något annat sätt än genom det gränssnitt som [store_name] tillhandahåller dig för detta ändamål.

Databehandling och friheter

All personlig information som internetanvändaren skulle behöva överföra till [store_name] för att använda vissa tjänster omfattas av bestämmelserna i lag nr 78-17 Informatique et Libertés av den 6 januari 1978. Internetanvändaren har därför rätt till tillgång, rättelse och radering av de personuppgifter som rör honom/henne, som han/hon när som helst kan utöva genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: ko******@cx*********.com

För att få tillgång till personuppgifter, ändra dem eller avbryta sin registrering kan användaren också klicka på ”Mitt konto” från [website_url]. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter anmäls till CNIL under nummer 2179194 v 0.

Cookies

Webbplatsen är också utformad för att vara särskilt uppmärksam på kundernas behov. För detta ändamål använder [store_name] navigeringscookies (dvs. spår på kundens datorutrustning). Syftet med navigeringscookien är att ange din passage på webbplatsen och på de olika sidorna på webbplatsen för att :

  • För att förbättra den personliga servicen till kunderna
  • För att mäta webbplatsens publik.

När kunden besöker webbplatsen för första gången informeras han/hon om användningen av dessa spårare och om att fortsatt surfning innebär att han/hon godkänner användningen av dem. Kunden kan vägra att använda dem, särskilt genom att konfigurera sin utrustning. Han kan också radera cookies i parametrarna för sin utrustning. Om spårare vägras kan [store_name] inte garantera att alla funktioner på webbplatsen kan användas.

Nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev skickas via e-post till användare som begär att få prenumerera på nyhetsbrevet. Dessa e-postmeddelanden skickas under företagsnamnet [store_name].

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att använda länken längst ner i varje nyhetsbrev.

Gratis levering

Vanaf 50€ aankoop

Tevredenheid of uw geld terug

14 dagen terugtrekkingsperiode

100% Veilige Betaling

iDEAL, Bancontact, Kredietkaart, PayPal